Renovera skorsten

Skorstensrenovering med insatsrör eller glidgjutning

Renovera skorsten - Skorstensrenovering med insatsrör eller glidgjutning

Renovera skorsten med insatsrör

En vanlig metod att renovera en skorsten med är att sätta in en nytt rör i rökkanalen. Man för helt enkelt ner ett böjligt rör i den befintliga skorstenen. På så sätt lagar man en otät skorsten.

Det går till på följande sätt att utföra denna renovering av skortenen:

1. Man börjar med att kolla storleken på den befintliga kanalen. Detta gör man genom att sänka ner en dragplugg som är lika stor som det insatsrör man har tänkt sig. Exempelvis 125mm. Om dragpluggen går ner i pipan så vet man att även ett 125 mm dubbelmantlad insatsrör går ner.

2. För att kunna utföra skorstensrenoveringen så tar man hål där kaminen ska sitta. Där monterar man en bottenkona som man sedan fäster det böjliga röret på. Därefter så fäser man och tätar kring bottenkonen.

3. När insatsröret väl är på plats så fyller man resten av skorstenspipan med isolering i form av värmikulit. Detta för att förhindra kondens

4. Slutligen så murar man fast insatsröret i toppen av skorstenen. Det gör man med hjälp av ett toppfoder. PÅ toppen fäster man ett regnskydd.

Det var i stora drag de delar som man behöver tänka på när man lagar en skorsten. För att få en säker och hållbar installation så bör man anlita en fackman. Några som gör detta är Skorstenshantverkarna. Det är en sammanslutning och förening av företag som sysslar med skorstenar och renovering av dessa